۰۱ آبان ۱۳۹۸

مطالب صفحه اول
 • پوست اسکی کوهستان

     یافتن اطلاعات در خصوص پوست های اسکی تورینگ آسان نمی باشد . حتی در تجهیزات اسکی تورینگ از پوست بعن ...

     یافتن اطلاعات در خصوص پوست های اسکی تورینگ آسان نمی باشد . حتی در تجهیزات اسکی تورینگ از پوست بعنوان لوازم جانبی یاد می شود ولی پوست اسکی تورینگ فاکتور أصلی فعالیت اسکی تورینگ می باشد.       ا ...

  بیشتر بخوانید
 • یوگا برای اسکی بازان

            شاید در ابتدا تصور کنید که یوگا فقط کشش می باشد. اما با تجربه کردن آن دریافت می کنید ...

            شاید در ابتدا تصور کنید که یوگا فقط کشش می باشد. اما با تجربه کردن آن دریافت می کنید که شامل استقامت و قدرت نیز است.       هر چقدر بیشتر یوگا کنید اثرات مثبت آنرا بیشتر دریافت می ک ...

  بیشتر بخوانید
 • کفش مهمتر از اسکی

    تفکر اشتباه همیشگی که چوب اسکی مهمترین قسمت لوازم اسکی می باشد. البته چوب اسکی قسمت مهم لوازم اسکی ...

    تفکر اشتباه همیشگی که چوب اسکی مهمترین قسمت لوازم اسکی می باشد. البته چوب اسکی قسمت مهم لوازم اسکی می باشد ولی نه به اندازه کفش اسکی.      حقیقتی که وجود دارد این است که قهرمان های اسکی به ندرت ...

  بیشتر بخوانید
 • هلمت مضر یا سودمند؟

      آیا استفاده از کلاه هلمت از آسیب به ناحیه سر جلوگیری می کند؟ آیا استفاده از هلمت  هیچ آسیب ...

      آیا استفاده از کلاه هلمت از آسیب به ناحیه سر جلوگیری می کند؟ آیا استفاده از هلمت  هیچ آسیب جانبی بوجود نمی آورد؟         در پیستهای اروپا استفاده از هلمت برای کودکان الزامی می باشد و در ...

  بیشتر بخوانید
 • گرم نگه داشتن پا در اسکی

    همیشه کفش های خود را بعد از اسکی خشک کرده . به این معنی که فوم داخلی در آورده و فوم و پوسته کفش را ...

    همیشه کفش های خود را بعد از اسکی خشک کرده . به این معنی که فوم داخلی در آورده و فوم و پوسته کفش را هر کدام جداگانه خشک کنید. در زمانی که به محل اسکی برسید کفش های خود را گرم نگه دارید. حتی زمان ...

  بیشتر بخوانید
 • بلند شدن در برف پودر

               شاید شما از جمله کسانی باشید که در داخل پیست اسکی می کنید ولی در بعضی مواقع لذت اسکی کردن در ...

               شاید شما از جمله کسانی باشید که در داخل پیست اسکی می کنید ولی در بعضی مواقع لذت اسکی کردن در برف پودر تجربه کرده اید. سخت ترین لحظه در برف پودر و عمیق زمین خوردن است البته زمین خوردن در ب ...

  بیشتر بخوانید
 • جهت نگاه در اسکی

  یکی از عادتهای نامناسب در اسکی جهت نگاه کردن در هنگام اسکی می باشد.   یکی از سخت ترین آموزشهایی که مربیان ...

  یکی از عادتهای نامناسب در اسکی جهت نگاه کردن در هنگام اسکی می باشد.   یکی از سخت ترین آموزشهایی که مربیان اسکی در قبال کار آموز انجام می دهند آموزش نگاه کردن کارآموز به جلوی اسکی های خود می باشد نه نگ ...

  بیشتر بخوانید