۲۵ آبان ۱۳۹۸

اسنوبرد
 • فصل دوم:بخش دوم

    فصل دوم:بخش دوم: جنبه های مختلف رشد شناختی کودک که باید در نظر گرفته شود عبارتند از: • قابلیت های ...

    فصل دوم:بخش دوم: جنبه های مختلف رشد شناختی کودک که باید در نظر گرفته شود عبارتند از: • قابلیت های کلامی • قابلیت های بصری • درک مفاهیم خاص      Jean Piaget، یکی از برجسته ترین روانشناسان سوییسی ...

  بیشتر بخوانید
 • فصل دوم:آموزش کودکان

      فصل دوم:آموزش کودکان       بخش اول:یکی از گروه های پراهمیت درآموزش اسنوبورد کودکان هست ...

      فصل دوم:آموزش کودکان       بخش اول:یکی از گروه های پراهمیت درآموزش اسنوبورد کودکان هستند.      مربیان  ممکن است ایده های مختلف در مورد نحوه تعامل با کودکان داشته باشند، زیرا همه ی آ ...

  بیشتر بخوانید
 • ترامپولین و اسکی (قسمت اول)

      برای شباهت بیشتر تمرین ترامپولین با پیست اسکی اسنوبرد را روی پای خود فیکس و شروع به پریدن روی ترامپول ...

      برای شباهت بیشتر تمرین ترامپولین با پیست اسکی اسنوبرد را روی پای خود فیکس و شروع به پریدن روی ترامپولین کنید هرگاه پرش های شما به ارتفاع یک متری رسید  شما مجاز به اجرای حرکات پایه که در این بخش بی ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش

  بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش:      اگر شما به عنوان یک مربی، درک کنید که هنرجویان شما چگونه یاد می گ ...

  بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش:      اگر شما به عنوان یک مربی، درک کنید که هنرجویان شما چگونه یاد می گیرند، می توانید با استفاده از روشهای مختلف آموزش، فرمت درس را تعیین کنید. سبک های انتخاب شده با ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش یازدهم(فصل اول):بازخوردfeedback

  بخش یازدهم(فصل اول): بازخوردfeedback      زمانی اینکار را بکنید که هنوز ذهن هنرجویان تازه است.هرگز واکنشی ...

  بخش یازدهم(فصل اول): بازخوردfeedback      زمانی اینکار را بکنید که هنوز ذهن هنرجویان تازه است.هرگز واکنشی منفی لفظی نشان ندهید خصوصا زمانی که برای دفعه اول حرکتی را امتحان میکنند به هنرجویان زمان بدهی ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش دهم(فصل اول):تمرینات هدایت شده

  بخش دهم(فصل اول)تمرینات هدایت شده       تمرین کامل و مطلوب نتیجه ای کامل و مطلوب را به همراه دارد ! مهم ا ...

  بخش دهم(فصل اول)تمرینات هدایت شده       تمرین کامل و مطلوب نتیجه ای کامل و مطلوب را به همراه دارد ! مهم است که روند آموزش را بوسیله تمرینات هدایت شده به پیش ببرید.        با این امر هنرجویان اطمینان ح ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش نهم(فصل اول):اطمینان ازدرک مطلب

    بخش نهم(فصل اول):اطمینان از درک مطلب       اطمینان از درک مطلب بسیار مهم است.سوال های ساده بپرسید ...

    بخش نهم(فصل اول):اطمینان از درک مطلب       اطمینان از درک مطلب بسیار مهم است.سوال های ساده بپرسید مانند:میتوانی آن حرکت را قبل از شروع به من نشان دهی؟میتوانی احساسات و فشاری که رویت است را به م ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش هشتم(فصل اول):ارائه اطلاعات

    بخش هشتم(فصل اول):ارائه اطلاعات       هنگامی که اطلاعات را ارائه می دهید، آن را روشن، مختصر و به خ ...

    بخش هشتم(فصل اول):ارائه اطلاعات       هنگامی که اطلاعات را ارائه می دهید، آن را روشن، مختصر و به خوبی سازماندهی کنید. دانش آموزان باید درک کنند که چرا از آنها خواسته می شود تا کاری را انجام دهن ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش هفتم(فصل اول):برنامه ریزی کلاس

    ادامه بخش قبل... پاره ای ملاحظات دیگر در هنگام برنامه ریزی یک درس وجود دارد ... مدیریت زمان: اکنون ...

    ادامه بخش قبل... پاره ای ملاحظات دیگر در هنگام برنامه ریزی یک درس وجود دارد ... مدیریت زمان: اکنون که اهداف ایجاد شده است، می توانید ساختار آن را برنامه ریزی کنید        در کلاس درس ممکن است یک ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش هفتم(فصل اول):برنامه ریزی کلاس

  بخش هفتم(فصل اول):برنامه ریزی کلاس         شما اکنون آماده هستید که ساختار درس را براساس همه موارد ا ...

  بخش هفتم(فصل اول):برنامه ریزی کلاس         شما اکنون آماده هستید که ساختار درس را براساس همه موارد اطلاعاتی که جمع کرده اید پایه ریزی کنید.یک طرح درس به شما یک طرح کلی یا راهنما می دهد که بوسیله ...

  بیشتر بخوانید