72 مقاله
 • فصل دوم:بخش دوم

    فصل دوم:بخش دوم: جنبه های مختلف رشد شناختی کودک که باید در نظر گرفته شود عبارتند از: • قابلیت ...

 • فصل دوم:آموزش کودکان

      فصل دوم:آموزش کودکان       بخش اول:یکی از گروه های پراهمیت درآموزش اسنوبورد کودکا ...

 • ترامپولین و اسکی (قسمت اول)

      برای شباهت بیشتر تمرین ترامپولین با پیست اسکی اسنوبرد را روی پای خود فیکس و شروع به پریدن روی تر ...

 • بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش

  بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش:      اگر شما به عنوان یک مربی، درک کنید که هنرجویان شما چگونه یاد ...

 • سایز کفش اسکی آلپاین

              پا ارتباط اصلی کل بدن شما با اسکی می باشد . و انتخاب صحیح کفش اسکی مهمتری ...

 • برف مصنوعی

                در قرن بیستم ورزش های زمستانی از محبوبیت ویژه ای برخوردار شده است و مرد ...

 • ترامپولین در اسکی

         فصل اسکی آغاز شده است و خیلی از دوستداران این رشته ورزشی رویای اجرای حرکات نمایشی را در ...

 • بخش یازدهم(فصل اول):بازخوردfeedback

  بخش یازدهم(فصل اول): بازخوردfeedback      زمانی اینکار را بکنید که هنوز ذهن هنرجویان تازه است.هرگز و ...

 • سلام بر خورشید

        همانطور که در مقالات قبلی گفته شد یوگا به تمرینات ذهنی و بدنی گفته می شود و در سبک های مختلف ا ...

 • فلکس کفش اسکی

         ارتباط بدن شما ( پا ) با اسکی توسط کفش اسکی انجام می شود و انتخاب صحیح کفش و فلکس کفش در ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده