مقالات مفید

 • ترامپولین و اسکی (قسمت اول)

      برای شباهت بیشتر تمرین ترامپولین با پیست اسکی اسنوبرد را روی پای خود فیکس و شروع به پریدن روی تر...

 • بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش

  بخش دوازدهم(فصل اول):روشهای آموزش:      اگر شما به عنوان یک مربی، درک کنید که هنرجویان شما چگونه یاد...

 • سایز کفش اسکی آلپاین

              پا ارتباط اصلی کل بدن شما با اسکی می باشد . و انتخاب صحیح کفش اسکی مهمتری...

 • برف مصنوعی

                در قرن بیستم ورزش های زمستانی از محبوبیت ویژه ای برخوردار شده است و مرد...

 • ترامپولین در اسکی

         فصل اسکی آغاز شده است و خیلی از دوستداران این رشته ورزشی رویای اجرای حرکات نمایشی را در...

 • بخش یازدهم(فصل اول):بازخوردfeedback

  بخش یازدهم(فصل اول): بازخوردfeedback      زمانی اینکار را بکنید که هنوز ذهن هنرجویان تازه است.هرگز و...

 • سلام بر خورشید

        همانطور که در مقالات قبلی گفته شد یوگا به تمرینات ذهنی و بدنی گفته می شود و در سبک های مختلف ا...

 • فلکس کفش اسکی

         ارتباط بدن شما ( پا ) با اسکی توسط کفش اسکی انجام می شود و انتخاب صحیح کفش و فلکس کفش در...

 • گزارش اختصاصی

    گزارش اختصاصی مجله اسکی مگ با جناب آقای عیسی ساوه شمشکی رئیس انجمن اسکی جانبازان و معلولین گز...